Zamestnanci materskej školy v šk. r. 2017/2018:

Pedagogickí zamestnanci:

Miklášová Eva, PaedDr.
riaditeľka školy
Amrichová Ivana
zástupkyňa školy
Brozáková Renáta
učiteľka
Bukovičová Valéria
učiteľka
Drobná Lucia, Mgr.
učiteľka, metodička školy
Fesičová Magdaléna
učiteľka
Jaščurová Jana
učiteľka
Mihaľová Katarína
učiteľka
Onofrejová Danka, Mgr.
učiteľka
Poklembová Emília
učiteľka
Polačková Júlia Mgr.
učiteľka
Šestáková Zlata
učiteľka


Nepedagogickí zamestnanci:

Kurucová Anna
upratovačka
Šimkovičová Dáša
upratovačka
Kováčová Gabriela
upratovačka
Janík Ján
kurič


Školská jedáleň:

Dorková Anna
vedúca ŠJ
Centková Irena
hlavná kuchárka
Kobulnická Bernardeta
kuchárka
Kucková Eva
pomocná kuchárka


Zamestnanci materskej školy v šk. r. 2013/14