mapa

Kontaktné údaje

Materská škola Budovateľská 8
MŠ Budovateľská 8
080 01 Prešov


telefón: 051/773 30 67
e-mail škola: msbudovatelska@gmail.com
e-mail školská jedáleň: sjbudovatelska@gmail.com

IČO: 42 085 462
DIČ: 2022727861Čísla účtov:

ŠKOLNÉ: 4008421377/7500
STRAVNÉ: 4008421385/7500

  • variabilný symbol: číslo mesiaca, za ktorý uhrádzate platbu
  • doplňujúci údaj banky: meno dieťaťa (alebo správa pre prijímateľa alebo popis transakcie a pod.)

RZ pri MŠ Budovateľská 8: 0503329342/0900

Rýchly kontakt

Meno a priezvisko:
E-mail:
Telefón:
2+9 je
Správa: