Oznamy

AKTUÁLNE k organizácií a prevádzke školy od 16.11.2020

Oznam zákaz vstupu COVID-19 v stiahnite si pdf

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti v stiahnite si pdfRODIČ:
Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy vtrvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni(vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti . Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní(víkendy asviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení ochorobe nie je limitovaný.
Milá babka, milý dedko,
prajeme Vám ozaj všetko. Po čom Vaše srdce túži, dobrého si treba užiť. Nech ste šťastní, nech ste zdraví, posielame Vám videopozdravy.
Tešíme sa,kedy sa aj v škôlke spolu stretneme a čas spoločne tráviť budeme.
Vaša vnučka, Váš vnúčik

Video nájdete v Galérií.
Adaptácia

rady pre rodičov na prezretie a stiahnutie v stiahnite si pdf
Jedálny lístok na škôlkarský týždeň od 30.11.2020 do 04.12.2020

na prezretie na prezretie  alebo  na stiahnutie v stiahnite si pdf

Sprievodca MŠ

sprievodca MŠ na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

Dotazník o dieťati pre rodičov na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

Evidenčný lístok na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si xls

Zápisný lístok stravníka na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf


Rady pre rodičov

Facebookovská skupina MŠ Budovateľská

Pre lepšiu interaktivitu komunikácie našej škôlky s Vami rodičmi sme vytvorili na Facebooku skupinu MŠ Budovateľská, prostredníctvom aktualizácie statusov sa vám budeme snažiť lepšie, rýchlejšie sprostredkovať novinky vo vašej a našej škôlke. Pre pridanie do skupiny kliknite na dolný odkaz.