Oznamy


Materská škola ostáva naďalej ZATVORENÁ do odvolania!!!

Informujte sa prostredníctvom triednych e-mailoch o možnosti prevziať si osobné predmety Vášho dieťaťa ( pyžamo, obuv, odev, zubná kefka....) !!!!

Pre platby za školné a stravné za mesiac marec 2020 platí VZN Mesta Prešov č. 4/2019. Každé platiace dieťa bude posudzované individuálne za mesiac marec 2020. Za nasledujúce obdobie, počas ktorého zostanú MŠ zatvorené, rodičia platiť príspevky nebudú. V prípade, že rodičia majú zriadené trvalé príkazy, ktoré si nezrušia, zálohové finančné prostriedky budú zaslané späť: ŠKOLNÉ - vždy do konca každého MESIACA, STRAVNÉ na ich účty do 31.8.2020 (Školský poriadok MŠ Budovateľská 8, Prešov).

Oznam o poplatkoch v mesiaci marec 2020 na stiahnutie v stiahnite si rtf

VZN 4/2019 na stiahnutie v stiahnite si pdf
Žiadosť do MŠ a Prijímanie detí

1. Termín zápisu detí do MŠ na šk. rok 2020/2021 bude prebiehať v mesiaci MÁJ 2020 (od 30. apríla do 31. mája 2020).

1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí

1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt

1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so ŠVP, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so ŠVP nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt, Ďalšie informácie k zápisu detí sa dozviete včas.

Žiadosť o prijatie na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

Prijímanie detí 2020/2021 na stiahnutie v stiahnite si pdf

Milé deti !

Veľmi nám chýbate. Aj tak na diaľku by sme Vás chceli objať a povedať Vám, že na Vás myslíme. Dnes nemáme príležitosť osobne sa porozprávať, chytiť sa pri hre za ruky či vybehnúť na školský dvor. Denne hľadáme, ako sa s novou situáciou a nezvyčajným režimom vysporiadať. Aj preto ponúkame Vašim rodičom možnosť , ako sa s nami spojiť a spoločne pokračovať vo vzdelávaní, hre, námetoch na trávenie času doma, sociálnom kontakte.....

Na týchto e-mailových adresách nájdete pani učiteľky, napíšte im !
1.trieda: sovickybud@gmail.com
2.trieda: lienkybud@gmail.com
3.trieda: myskybud@gmail.com
4.trieda: vcielkybud@gmail.com
5.trieda: mravcekovia.bud@gmail.comUČÍME SA DOMA

Hry a aktivity

Hry a aktivity v stiahnite si pdf
Online portály pre deti a rodičov na stiahnutie v stiahnite si pdfInšpirácie:
https://nasedeticky.sk/kategoria/tvorime-s-detmi/pre-najmensich/
https://eduworld.sk/cd/hanka-herinkova/4392/montessori-aktivity-pre-2--6-rocne-deti
https://www.facebook.com/350286958329966/posts/3843249885700305/?sfnsn=mo
https://tojenapad.dobrenoviny.sk/kreativne-napady-z-papiera/

Rozprávky na počúvanie
https://www.veselerozpravky.sk/rozpravky-na-pocuvanie/?fbclid=IwAR0sOd34spNtWVUolMT7jdfoDOkUJf6FHcdyUdgc0ee9CyyFxESUqNTrCuI

Aktivity na doma pre tvorivé deti
Aktivity_na_doma.pdf

Veríme, že sa už čoskoro spoločne stretneme pri jednom stole.Kontakty v prípade potreby:
Mobil: 0919 135 492 riaditeľ
E-mail: msbudovatelska@gmail.com

Mobil: 0905 298 755 vedúca ŠJ (STRAVNÉ, ŠKOLNÉ)
E-mail: sjbudovatelska@gmail.com

Sprievodca MŠ

sprievodca MŠ na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

Dotazník o dieťati pre rodičov na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

Evidenčný lístok na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si xls

Zápisný lístok stravníka na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf


Rady pre rodičov

Facebookovská skupina MŠ Budovateľská

Pre lepšiu interaktivitu komunikácie našej škôlky s Vami rodičmi sme vytvorili na Facebooku skupinu MŠ Budovateľská, prostredníctvom aktualizácie statusov sa vám budeme snažiť lepšie, rýchlejšie sprostredkovať novinky vo vašej a našej škôlke. Pre pridanie do skupiny kliknite na dolný odkaz.