Oznamy

Leto 2019OZNAM ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE 2019/2020

Vážení rodičia!

Riaditeľstvo školy Vám doporučuje v termíne od 19.8.2019 vykonať osobnú návštevu aj so zápisným lístkom u vedúcej školskej jedálne v súvislosti s prihlásením svojho dieťaťa na školské stravovanie od 3.9.2019.

Pokračovanie: https://www.ms-budovatelska.sk/skolsky-rok/jedalen

Informácie: Vedúca ŠJ pri MŠ Budovateľská 8, Prešov:
Anna Dorková: sjbudovatelska@gmail.com, 0905 298 755OZNAM.

Počas obmedzenej prevádzky v mesiacoch JÚL a AUGUST 2019 v rámci harmonogramu dovoleniek zriaďovateľa materských škôl v meste Prešov, žiadame záujem o prihlásenie Vášho dieťaťa do niektorých z materských škôl realizovať formou vypísanej a podpísanej žiadosti (na webe, u tr.učiteliek) do 14.6.2019. Po tomto termíne nebudú Vaše žiadosti doručené materským školám.

Dodržanie uvedeného termínu je nutné.

BEZHOTOVOSTNE uhraďte poplatky spojené s pobytom dieťaťa vo vybranej MŠ (školné a stravné) na účty vybranej materskej školy. Čísla účtov vybraných MŠ vám poskytnú tr. učiteľky alebo ich nájdete na webe. Preukážte sa potvrdením o zaplatení pri nástupe dieťaťa do vami vybranej materskej školy. V správe pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa a školu, z ktorej vaše dieťa prichádza. Bez predloženia dokladu o zrealizovaní platieb, nebude vaše dieťa prijaté do príslušnej MŠ. Vzniknuté preplatky za stravné budú poukázane na protiúčet po skončení obmedzenej prevádzky.

Poplatky:
2€ / deň – školné
1,39€ / deň - stravné

Poplatky predškolákov:
0,20€/ deň - stravné

Pri vstupe do triedy podpíše zákonný zástupca „Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.“

PaedDr. Eva Miklášová
Riaditeľka školy

Informácie: Vedúca ŠJ pri MŠ Budovateľská 8, Prešov:
Anna Dorková: sjbudovatelska@gmail.com, 0905 298 755

Žiadosť o prihlásenie dieťaťa do náhradnej MŠ 2019 na stiahnutie v stiahnite si pdf

Príloha k žiadosti na stiahnutie v stiahnite si pdf

Čísla účtov na stiahnutie v stiahnite si pdf
Jedálny lístok na škôlkarský týždeň od 19.08.2019 do 23.08.2019

na stiahnutie v stiahnite si pdf

Sprievodca MŠ

sprievodca MŠ na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

Dotazník o dieťati pre rodičov na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

Evidenčný lístok na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si xls

Zápisný lístok stravníka na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

Facebookovská skupina MŠ Budovateľská

Pre lepšiu interaktivitu komunikácie našej škôlky s Vami rodičmi sme vytvorili na Facebooku skupinu MŠ Budovateľská, prostredníctvom aktualizácie statusov sa vám budeme snažiť lepšie, rýchlejšie sprostredkovať novinky vo vašej a našej škôlke. Pre pridanie do skupiny kliknite na dolný odkaz.