Oznamy

OZNAM

Vzhľadom na plánované otváranie MŠ v zmysle pokynov zriaďovateľa mesta Prešov a MŠVVaSR „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020“ a v súvislosti so zabezpečením personálnych, materiálnych a priestorových podmienok a určenia režimu prevádzky zisťujeme predbežný záujem o návštevu materskej školy Vášho dieťaťa od 01.06.2020.

Po vyhodnotení záujmu a splnení všetkých personálnych, materiálnych, bezpečnostných a hygienických požiadaviek, Vás budeme jednotlivo informovať (mailom) o rozhodnutí k nástupu v dňoch od 27.5.-28.5.2020.

1. Do školy nastúpia iba tie deti, ktorým spätne potvrdíme nástup (triednym mailom ) so zaradením do konkrétnej triedy.
2. MŠ bude otvorená od 7.00 – 16.00 hod.
3. Počet detí bude max 15 detí v jednej triede.
4. Jednotlivé triedy budú mať určený časový harmonogram pre príchod do MŠ a odchod z MŠ.
5. Ďalšie pokyny:

Organizacia_a_podmienky_vychovy_a_vzdelavania.pdf
Materská škola prednostne prijíma deti zdravotníckych pracovníkov, policajtov, hasičov, ozbrojených síl, deti pedagogických a odborných pracovníkov, deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku a tiež deti, ktoré majú od 1. septembra plniť povinnú školskú dochádzku.
Priloha_2_-_Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_zdravotnom_stave.pdf
Priloha_6_-_Prehlasenie_zakonneho_zastupcu_ozdravotnom_stave_dietata_pre_matersku_skolu.pdf

6. V prípade, že ste nahlásili záujem o MŠ, potvrdenie o nástupe Vám bude zasielané prostredníctvom triednych mailov:

Na týchto e-mailových adresách nájdete pani učiteľky, ak Váš mail NEPOZNAJÚ, napíšte im !
1. trieda: sovickybud@gmail.com
2. trieda: lienkybud@gmail.com
3. trieda: myskybud@gmail.com
4. trieda: vcielkybud@gmail.com
5. trieda: mravcekovia.bud@gmail.com

Prezentácia - Spolu sme to zvládli na stiahnutie v stiahnite si pdf

Prezentácia - Škôlka doma na stiahnutie v stiahnite si pdf

Prezentácia - Prezentácia corona na stiahnutie v stiahnite si pdf


Ďakujeme za spoluprácu!
PaedDr.Eva Miklášová
Riaditeľka MŠ Budovateľská 8, PrešovZMENA !!!!!!!! Žiadosť do MŠ a Prijímanie detí

1. Termín zápisu detí do MŠ na šk. rok 2020/2021 je upravený na základe rozhodnutia ministerstva školstva a zriaďovateľa školy od 4.mája 2020 do 15.mája 2020.

1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí

1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne do 30.mája 2020 nepriložia originál potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt

1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so ŠVP, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so ŠVP nepriložia dodatočne do 30.mája 2020 originál potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt

Ako doručíte žiadosť ?

Tlačivo Žiadosť o prijatie do MŠ si stiahnete z web stránky MŠ, vypíšete údaje, podpíšete !!! a doručíte do MŠ:
a/ SKEN: formát PDF alebo RTF: msbudovatelska@gmail.com
b/ POŠTOVÁ SCHRÁNKA MŠ: list/vhodiť, ak bude fungovať doručovanie, zaslať/
c/ ONLINE: základné údaje sa nahrajú priamo cez odkaz, v prílohe je dokument - Žiadosť - časť : lekárske potvrdenie...


Rozhodnutie bude zasielané poštou do 15. júna 2020.

Žiadosť o prijatie na stiahnutie v stiahnite si pdf

Prijímanie detí 2020/2021 na stiahnutie v stiahnite si pdf
Verím, že to spoločne zvládneme. Tešíme sa na osobné stretnutie! DOVIDENIA.
PaedDr.Eva Miklášová
Riaditeľka MŠ Budovateľská 8, Prešov
Zelená Škola sumár projektu Moja záhradka za mesiac apríl

na stiahnutie v stiahnite si pdf
Materská škola ostáva naďalej ZATVORENÁ do odvolania!!!

Informujte sa prostredníctvom triednych e-mailoch o možnosti prevziať si osobné predmety Vášho dieťaťa ( pyžamo, obuv, odev, zubná kefka....) !!!!

Pre platby za školné a stravné za mesiac marec 2020 platí VZN Mesta Prešov č. 4/2019. Každé platiace dieťa bude posudzované individuálne za mesiac marec 2020. Za nasledujúce obdobie, počas ktorého zostanú MŠ zatvorené, rodičia platiť príspevky nebudú. V prípade, že rodičia majú zriadené trvalé príkazy, ktoré si nezrušia, zálohové finančné prostriedky budú zaslané späť: ŠKOLNÉ - vždy do konca každého MESIACA, STRAVNÉ na ich účty do 31.8.2020 (Školský poriadok MŠ Budovateľská 8, Prešov).

Oznam o poplatkoch v mesiaci marec 2020 na stiahnutie v stiahnite si rtf

VZN 4/2019 na stiahnutie v stiahnite si pdf


Sprievodca MŠ

sprievodca MŠ na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

Dotazník o dieťati pre rodičov na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

Evidenčný lístok na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si xls

Zápisný lístok stravníka na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf


Rady pre rodičov

Facebookovská skupina MŠ Budovateľská

Pre lepšiu interaktivitu komunikácie našej škôlky s Vami rodičmi sme vytvorili na Facebooku skupinu MŠ Budovateľská, prostredníctvom aktualizácie statusov sa vám budeme snažiť lepšie, rýchlejšie sprostredkovať novinky vo vašej a našej škôlke. Pre pridanie do skupiny kliknite na dolný odkaz.