Oznamy

SPOLOČNÝ VKLAD RODIČOV A ZAMESTNANCOV MŠ Budovateľská 8, Prešov z VIANOČNEJ TRŽNICE zo dňa 12.12.2019

z predaja
- Vianočného punču a porcelánového hrnčeka
- Hand made výrobkov
- Kapustnice

na Verejný účet na pomoc ľuďom z bytového domu na Mukačevskej ulici
Číslo účtu: SK90 7500 0000 0040 0859 1229
Variabilný symbol: 6122019

je v sume 1.000 €

Ďakujeme za nezištnú pomoc


Vianočná tržnica 12.12.2019 Vianočná tržnica 12.12.2019 Vianočná tržnica 12.12.2019              

Jedálny lístok na 16. škôlkarský týždeň od 16.12.2019 do 20.12.2019

na prezretie na prezretie  alebo  na stiahnutie v stiahnite si pdf

Sprievodca MŠ

sprievodca MŠ na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

Dotazník o dieťati pre rodičov na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

Evidenčný lístok na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si xls

Zápisný lístok stravníka na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf


Rady pre rodičov

Facebookovská skupina MŠ Budovateľská

Pre lepšiu interaktivitu komunikácie našej škôlky s Vami rodičmi sme vytvorili na Facebooku skupinu MŠ Budovateľská, prostredníctvom aktualizácie statusov sa vám budeme snažiť lepšie, rýchlejšie sprostredkovať novinky vo vašej a našej škôlke. Pre pridanie do skupiny kliknite na dolný odkaz.