Podujatia šk.rok 2018/2019

September 2018

- Deň jablka - V spolupráci s ŠJ zabezpečiť propagáciu zdravej výživy formou poskytovania informácií o školskom stravovaní a ochutnávky - týždeň zdravia - 21.9.
- Svet očami detí
- Predplavecká príprava - 17.9. - 28.9.,1.10.-21.10.
- Depistážne vyšetrenie výslovnosti u predškolákov - 24.10.
- Pohybom ku zdraviu – svetový deň


Október 2018

- Zber papiera
- Šarkaniáda
- Deň výživy - Týždeň plodov Zeme (ovocie, zelenina) - ochutnávky
- Návšteva ekocentra
- DOD - Starí rodičia a ja
- “Svet okolo nás“


November 2018

- Tekvice, prírodniny …
- Dopraváčik
- Jesenná brigáda
- Deň MŠ - 4.11.


December 2018

- Mikuláš
- Deň plný prekvapení
- Vianočné besiedky
- Vianočná TRŽNICA - 12.12.


Január 2019

- Stavanie kŕmidiel pre vtákov
- Snehuliacky deň
- Karneval - 25.1.
- Karnevalové tajomstvo
- OH – Zimné: Deň športového jablka - 18.1.


Február 2019

- DOD

- Tangramiáda
- Z rozprávky do rozprávky... a od Prešova


Marec 2019

- Morena – ľudové tradície, hry, riekanky ...
- Jarná brigáda
- Deň vody - 22.3.
- Návšteva knižnice Slniečko
- DOD
- Škovránok


Apríl 2019

- Deň Zeme - Týždeň farieb (Č,M,Ž,Z..) - 8.4. - 12.4.
- Zber papiera a alobalu
- Návšteva planetária
- Detská športová olympiáda - 25.4.
- Zápis do MŠ - 15.4.-17.5., DOD:15.4., 29.4.
- Deň narcisov - 11.,13.,15.4.


Máj 2019

- Deň RODINY - do 10.5.
- Týždeň ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ - 13.-17.5.
- Týždeň povolaní.. - 20.-25.5.
- Do práce na bicykli


Jún 2019

- Letná olympiáda - MDD - 31.5.
- Koncoročná opekačka a vystúpenie - 5.-6.6.
- Rozlúčka predškolákov - 17.,18.6.
- Daruj krv - 7.,21.6.
- Výlet - predškoláci