Poplatky

Čísla účtov:

ŠKOLNÉ: SK3175000000004008421377
do 3.r. 40 EUR / 1 mesiac, uhradiť do 10.dňa v mesiaci
nad 3.r. 15 EUR / 1 mesiac, uhradiť do 10.dňa v mesiaci - PREDŠKOLÁCI - NEPLATIA


STRAVNÉ: SK0975000000004008421385
1,29 EUR / 1 deň, uhradiť do 10.dňa v mesiaci


variabilný symbol: číslo mesiaca, za ktorý uhrádzate platbu
doplňujúci údaj banky: meno dieťaťa (správa pre prijímateľa alebo popis transakcie a pod.)


VZN č. 12/2013 na stiahnutie v stiahnite si pdf