Metodické združenie

Erasmus+Oznam na stiahnutie v stiahnite si pdfPlán MZ

MZ plán 2018-19 na stiahnutie v stiahnite si pdf
MZ plán 2017-18 na stiahnutie v stiahnite si pdf
MZ plán 2016-17 na stiahnutie v stiahnite si pdf
MZ plán 2015-16 na stiahnutie v stiahnite si pdf
MZ plán 2014-15 na stiahnutie v stiahnite si pdf
MZ príloha C 2014 na stiahnutie v stiahnite si pdfŠtátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0

Kompletný materiál a ďalšie informácie nájdete na stránke: http://www.minedu.sk/statny-vzdelavaci-program-skolsky-vzdelavaci-program/

- Súbor typu pdf Štátny vzdelácí program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách

Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v materských školách, ktorý je umiestnený na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu.Metodické združenie 6.11.2018 pani PaedDr.Ivona Uličná

Zápisnica na stiahnutie v stiahnite si pdfBrno 15.-16.12.2017

Brno 15.-16.12.2017   Brno 15.-16.12.2017   Brno 15.-16.12.2017   Brno 15.-16.12.2017Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov - 3.11.2017

Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov - 3.11.2017   Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov - 3.11.2017   Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov - 3.11.2017Metodické združenie 30.10.2017 pani Mgr.Eva Mujkošová

Zápisnica na stiahnutie v stiahnite si pdfMetodické združenie MZ 6.3.2017 PaedDr. Iveta Boržíková, PhD.

Metodické združenie MZ 6.3.2017 PaedDr. Iveta Boržíková, PhD.   Metodické združenie MZ 6.3.2017 PaedDr. Iveta Boržíková, PhD.Krakow 2.-3.12.2016

Krakow 2.-3.12.2016   Krakow 2.-3.12.2016MZ 23.11.2016 Človek a príroda - doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD.

MZ 23.11.2016 Človek a príroda - doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD.   MZ 23.11.2016 Človek a príroda - doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD.MZ 30.3.2016 Matematika a práca s informáciami - Mgr. Blanka Tomková, PhD.

MZ 30.3.2016 Matematika a práca s informáciami - Mgr. Blanka Tomková, PhD.   MZ 30.3.2016 Matematika a práca s informáciami - Mgr. Blanka Tomková, PhD.   MZ 30.3.2016 Matematika a práca s informáciami - Mgr. Blanka Tomková, PhD.   MZ 30.3.2016 Matematika a práca s informáciami - Mgr. Blanka Tomková, PhD.Praha 26.11.-29.11.2015

Praha 26.11.-29.11.2015   Praha 26.11.-29.11.2015   Praha 26.11.-29.11.2015Budapešť 12.12.2014

Budapešť 12.12.2014   Budapešť 12.12.2014   Budapešť 12.12.2014Konferencia Vzdelávanie v pohybe 13-14.11.2014

Konferencia Vzdelávanie v pohybe 13-14.11.2014   Konferencia Vzdelávanie v pohybe 13-14.11.2014   Konferencia Vzdelávanie v pohybe 13-14.11.2014Školenie - Prvá pomoc 30.10.2014

Zamestnanci školy si zopakovali a overili svoje poznatky z prvej pomoci spolu s lektorkou p.Mgr.A.Svobodovou.


Školenie - Prvá pomoc 30.10.2014   Školenie - Prvá pomoc 30.10.2014   Školenie - Prvá pomoc 30.10.2014Poľská návšteva

Dňa 16.5.2014 navštívila našu MŠ početná skupina z PĽ. Učitelia VŠ z Nowého Soczu, zamestnanci ,,przedszkol " z Nowého Soczu, Krakówa.......

Zabezpečiť takéto podujatie v priestoroch našej školy bolo náročné, ale spoločnými silami sme to zvládli :)

Ďakujem celému kolektívu, ľudovému súboru PIERKO, ,,cukrárkam" ( p.Bebková Daniela, p.Bukovičová, p.Amrichová, p.Šestáková, p.Fesičová, p.Dorková, p.Centková, p.Kobulnícka...) ,,pekárke" (p.Kováčová) ,p.Velgosovi.....


Poľská návšteva   Poľská návšteva   Poľská návštevaPoznávací zájazd

Život, aj ten pracovný, sa nám často vymyká z rúk a tak sa pristihneme, že len dodržiavame a plníme termíny.....Je veľkou vzácnosťou sa zastaviť, načerpať novú energiu. Nám sa to podarilo v dňoch 8.-10.5.2014 uskutočnením metodicko - poznávacieho zájazdu na Moravu. Program bol bohatý, od prehliadky Brna cez Mikulov až po Lednicko - Valtický areál.

Nemohla chýbať ani rozprávková školička - MŠ Pastelka Hustopeče. S p.riaditeľkou Bc.Blankou Nešporovou spolupracuje p.Janka Jaščurová a naša trieda Myšiek cez projekt e-Twining a tak privítanie bolo srdečné a veľmi rodinné. V triedach sme našli množstvo inšpirácií , v rozhovore veľa podnetov pre ďalšiu prax.... V Mikulove nás zaujalo v MŠ Habánskej hlavne vybavenie exteriéru školy. Večer už patril kultúrnym pamiatkam mesta......

Verím, že pre všetkých účastníkov zájazdu z MŠ Budovateľská, MŠ Solivarská, MŠ Čsl.armády, MŠ Mirka Nešpora, MŠ Mukačevská, ZŠ s MŠ Bajerov sa budú radiť spomienky na tieto dni medzi príjemné, inšpiratívne a určite aj úsmevné :)


Metodické 2014   Metodické 2014   Metodické 2014   Metodické 2014Deň učiteľov 2014

Blahoželáme p. Lucii Tomášovej k získaniu titulu NAJ UČITEĽ - učiteľky materských škôl (internetové hlasovanie), ako aj p. Kataríne Mihálovej , ktorá bude ocenená pri príležitosti rezortného dňa.


Hlavnou myšlienkou tejto súťaže je prenechať možnosť výberu Naj Učiteľa tým, ktorým každodenne učitelia odovzdávajú nové vedomosti a skúsenosti, tým, ktorí im s dôverou zverili svojich potomkov, aj tým, ktorým na bývalých učiteľov zostali pekné spomienky, teda na žiakov, rodičov aj širokú verejnosť.
Hlasujúci sa môžu zapojiť do sútaže prostredníctvom hlasovania na www.mladyfotograf.sk a vybrať si zo 4 kategórií: učitelia materských škôl, učitelia základných škôl, učitelia gymnázií a stredných škôl, učitelia vysokých škôl.
Hlasovanie končí 24.marca 2014.
Ocenení učitelia získajú zaujímavú cenu, ktorá im bude slávnostne odovzdaná 28.3.2014 na PF PU v Prešove.

4. ročník NAJ UČITEĽOznam Overovanie

Od 1.1.2014 pokračuje možnosť získania kreditov cez overovania v Prešove:

pre učiteľov MŠ, ZŠ: Učiť moderne, inovatívne, kreatívne /15 kreditov/
http://www.zssintava.edu.sk/index.php/kontinualne-vzdelavanie

a tiež:

pre učiteľov MŠ, ZŠ, SŠ:
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese /15 kreditov/
http://sintavaedu.wordpress.com/

a tiež:

pre učiteľov MŠ, ZŠ a SŠ
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese
15 kreditov
http://sintavaedu.wordpress.com/

Na web stránke sú možnosti prihlásenia. :)


Štatút MZ

na stiahnutie v stiahnite si pdfRokovací poriadok MZ

na stiahnutie v stiahnite si pdfMZ 13.2.2014

MZ 13.2.2014  MZ 13.2.2014  MZ 13.2.2014


Kontinuálne vzdelávanie 17-18.01.2014

Kontinuálne vzdelávanie 17-18.01.2014  Kontinuálne vzdelávanie 17-18.01.2014  Kontinuálne vzdelávanie 17-18.01.2014


Metodicko-poznávací zájazd Krakow 8.-9.5.2013

Metodicko-poznávací zájazd Krakow 8.-9.5.2013  Metodicko-poznávací zájazd Krakow 8.-9.5.2013  Metodicko-poznávací zájazd Krakow 8.-9.5.2013

Metodicko-poznávací zájazd Krakow 8.-9.5.2013  Metodicko-poznávací zájazd Krakow 8.-9.5.2013  Metodicko-poznávací zájazd Krakow 8.-9.5.2013


Metodicko - poznávacia exkurzia 18.-19.5.2012 NOWY SANCZ

Metodicko - poznávacia exkurzia 18.-19.5.2012 NOWY SANCZ  Metodicko - poznávacia exkurzia 18.-19.5.2012 NOWY SANCZ  Metodicko - poznávacia exkurzia 18.-19.5.2012 NOWY SANCZ

Metodicko - poznávacia exkurzia 18.-19.5.2012 NOWY SANCZ  Metodicko - poznávacia exkurzia 18.-19.5.2012 NOWY SANCZ


Srbsko 16.5.2011

Srbsko 16.5.2011